Wagner And Partners

Imate pitanje? Pošaljite nam poruku.

 

Područja prakse

"Wagner & Partners" ima dugogodišnje iskustvo, osobito u sljedećim područjima:

GRAĐANSKO PRAVO»

Obligaciono pravo»

» naknada štete (materijalne i nematerijalne);
» konsultacije pri sačinjavanju ugovora, sastav ugovora, ovjera kod javnog bilježnika, uknjižba u katastru nepokretnosti.

Stvarno pravo»

» konsultacije u vezi prenosa pokretnih i nepokretnih stvari;
» prenos vlasništva
» smetanje posjeda, kao i sastav tužbi u postupcima smetanja svojine ili državine;
» ugovorni odnosi
» zastupanje pred sudovima u svim svojinsko-pravnim odnosima.

Nasljedno pravo»

» zastupanja u ostavinskim postupcima;
» konsultacije vezane za pravo naslijeđa;
» sastav testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor o raspodjeli imovine za života;

Porodično pravo»

» zaključenje braka, razvod braka, zakonsko izdržavanje djece i supružnika;
» sastav tužbe i žalbe
» zastupanja pred sudovima

Medijsko pravo:

» zastupanja u postupcima povrede prava od strane sredstava javnog informiranja

Intelektualna svojina:

» zaštita prava intelektualne svojine;
» zastupanja u postupcima pred Privrednim sudovima;

Privredno pravo»

» registracija privrednih društava kod Agencije za privredne registre;
» sačinjavanje pratećih akata radi registracije privrednog subjekta;
» zastupanja u privrednim sporovima.

Izvršno pravo:

» konsultacije u vezi sa postupkom izvršenja;
» sastav prijedloga za izvršenje, protivizvršenje i prigovora na rješenje o izvršenju;
» zastupanje u izvršnim postupcima.

Upravno pravo»

» zastupanja u upravnim postupcima i upravnim sporovima,  pred organima državne uprave i Upravnim sudom

Ustavno pravo»

» sastav Ustavne žalbe

KRIVIČNO PRAVO»

» konsultacije u svim krivično pravnim stvarima i krivičnim djelima izvršenih na teritoriji Republike Hrvatske, Republike Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine, i Crne Gore.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing