Wagner And Partners

Förutom fakta och bevis en ytterligare viktig faktor när du ska skydda dina juridiska intresse är valet av ditt juridiska ombud. Att välja ett ombud som kan och vill använda fakta och bevis på bästa möjliga sätt i enlighet med lagen och praxis är ett viktigt steg i den juridiska processen där dina intressen står på spel.

Det är Du som väljer vem som kommer att skydda dina rättigheter.

Det är Du som är ytterst ansvarig för att Dina intresse skall representeras av experter.

Företaget Wagner & Partners, med ett team som har en 16-årig advokat erfarenhet inom alla rättsområden, kommer att spara tid och pengar åt Dig genom att representera dina intresse inför alla domstolar och andra berörda myndigheter i Republiken Serbien, Republiken Kroatien, Bosnien och Hercegovina och Montenegro.

Företaget Wagner & partners med sina framstående experter kommer att hjälpa Dig med juridiska frågor gällande:

» Fastighetsrättsliga relationer och förfaranden vid domstolar i ditt hemland;

» Upprättande och verifiering av avtal genom en notarie i ditt hemland;

» Skilsmässor i ovan nämnda länder;

» Arvstvister i era länder;

» Ge utlåtande som vittne, skriftligt eller muntligt till de behöriga myndigheterna i Sverige, i ett förfarande som pågår i ditt land (när lagen tillåter);

» Stämningar och överklaganden i alla förfaranden vid alla domstolar;

» Upprätta ett testamente;

» Upprätta ett äktenskapsförord;

» Ansöka om restitution;

» Samråd om alla brottsmål som pågår vid domstolar i ditt hemland

Vårt uppdrag är att lösa dina juridiska frågor i ditt hemland utan att Du lämnar Sverige. Våra advokater tar hand om dina ärende medan Du njuter av din semester.

Tveka inte att kontakta oss. Vi finns till för Dig.


Med vänliga hälsningar,

Wagner & Partners
Advokater i din tjänst

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Sverige

Adress: Anläggarvägen 32, HANINGE, Sverige
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 773 5908 | Växel: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing