Wagner And Partners

Rättsområden

"Wagner & Partners" har mångårig erfarenhet, särskilt inom följande områden:

CIVILRÄTT:

Avtalsrätt

» Skadestånd (materiella och immateriella);
» Konsultationer vid kontraktformulering, verifiering hos notarius publicus, registrering i fastighetsregistret.

Äganderätt

» Konsultationer om överlåtelse av lös och fast egendom;
» Överföring av äganderätten
» Tvisthantering vid störning av äganderätt eller besittning;
» Avtalsvillkor
» Representation inför domstol i alla egendomsförhållandena.

Arvsrätt

» Representation i bouppteckning förfaranden;
» Konsultationer i samband med rätten att ärva;
» Upprättandet av testamente, underhållsavtalet livet ut samt fördelningen av tillgångarna;

Familjerätt

» Frågor gällande Äktenskap, skilsmässa, underhållsbidrag;
» Sammansättning av stämningar
» Representation inför domstol

Medierätt

» Representation vid kränkningar av rättigheter I offentliga medier

Intellectual Property

» Skydd av immateriella rättigheter;
» Representation i förfarandet vid handelsdomstolar;

Handelsrätt

» Registrering av företag i företagsregister;
» Upprättande av handlingar för registreringen av företag;
» Representation i kommersiella tvister.

Executive lag

» Konsultation om processens utförande;
» Sammansättningen av ansökan om verkställandet;
» Representation i verkställandets förfarande.

Konstitutionell rätt

» Sammansättningen av en konstitutionell överklagande akt

STRAFFRÄTT

» Samråd i straffrättsliga frågor och brottsliga handlingar som begåtts i Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Republiken Kroatien, Republiken Serbien.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Sverige

Adress: Anläggarvägen 32, HANINGE, Sverige
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 773 5908 | Växel: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing