Wagner And Partners

Imate pitanje? Pošaljite nam poruku.

 

O nama

Pored činjenica i dokaza, važan faktor da zaštitite i ostvarite svoje pravne interese je i pravilan izbor pravnog konsultanta, koji zna, ume, hoće i može da činjenice i dokaze upotrebi na najbolji način u skladu sa zakonom i znanjem.

Na Vama je izbor kome ćete da poverite zaštitu svog prava.

Nadamo se da ćete prilikom donošenja takve odluke ceniti znanje, obrazovanje i dugogodišnje iskustvo te shodno tome izabrati naš tim sa 16-godišnjim advokatskim iskustvom.

Kompanija Wagner & partners, sa timom koji poseduje 16-ogodišnje advokatsko iskustvo, u svim pravnim oblastima, uštedeće Vaše vreme i novac zastupanjem pred svim sudovima i drugim nadležnim državnim organima u Republici Srbiji, Republici Hrvatskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Crnoj Gori.

Kompanija Wagner & partners strukturirana pažljivo od strane eminetnih stručnjaka, pomoći će Vam da bez odlaska u Vaše domicilne države završite pravne poslove vezane za:

» imovinsko-pravne odnose i postupke pred sudovima Vaših matičnih država;

» sačinjavanje i overu ugovora od strane notara u Vašoj matičnoj državi;

» razvod braka zaključenog u gore navedenim državama;

» ostavinske rasprave u Vašim državama;

» davanje izjava u svojstvu svedoka, pismenim putem ili usmeno pred nadležnim organima u Švedskoj, u postupku koji se vodi u Vašoj državi (kada to Zakon Vaše države dozvoljava);

» sastav tužbi i žalbi u svim postupcima i pred svim sudovima;

» sačinjavanje testamenta;

» sačinjavanje predbračnog ugovora;

» podnošenje zahteva za restituciju, i drugih pravnih poslova;

» konsultacije vezane za sva krivična dela i krivične postupke koji se vode pred sudovima Vaših zemalja.

Naš zadatak se sastoji u tome da Vaša pravna pitanja budu rešena, a da vi ne napuštate Švedsku, svoje radne obaveze, te da ne provodite godišnje odmore radi rešavanja ovih problema u svojim matičnim državama.

S poštovanjem,

Wagner & partners
sa advokatima

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing